Nastavte své produktové ceny s podporou umělé inteligence.

Zjistěte nebo ověřte hladinu tržních cen svých produktů a zvyšte svou konkurenceschopnost vůči ostatním díky detailní a pravidelné nákladové a cenové analýze.

Jak toho dosáhnout?

Co je Calcu PRODUCTS?

Calcu PRODUCTS je analytická služba s prvky umělé inteligence a strojového učení, která optimalizuje a navrhuje cenové hladiny vašich produktů ve vztahu k tržním cenám s využitím nákladové a tržní analýzy.

Zjistit více

S CALCU PRODUCTS uděláte ze svých produktů hvězdy na trhu.

Buďte plně informovaní

Se službou Calcu PRODUCTS budete znát kompletní produktové náklady a optimální prodejní ceny.

Řiďte produktové náklady

Mějte dokonalý přehled a prostor pro řízení vývojových a provozních nákladů spojených s vašimi produkty.

Nastavte optimální ceny

Díky přesným informacím z analýz cen a trhů můžete cenu svých produktů aktivně řídit a být lídry mezi ostatními.

Calcu PRODUCTS vám řekne, jak nastavit cenu svých produktů.

Kontaktujte nás

Jak Calcu PRODUCTS
určí přesné náklady
na vaše produkty?

Z nákladů na jednotlivé produkty běžně známe pouze náklady na materiály a práci zaměstnanců, tj. jednotkové náklady, ale další náklady musíme odhadovat a pracně rozpočítávat - jde například o výrobní technologie a zařízení, informační technologie, vybavení budov, vývoj a další. Tyto prostředky jsou součástí různých komplexních služeb, které se různou měrou podílejí na vývoji a výrobě výsledných produktů. Je důležité vědět, jaká je míra využití jednotlivých služeb, abychom mohli přesně určit výrobní náklady na výsledný produkt.

Propojí všechny zdroje vaší firmy do smysluplných celků

Calcu zajišťuje všechny procesy potřebné k propojení zdánlivě nesouvisejících zdrojů do komplexních služeb a umožňuje tak přesné kalkulace výsledné ceny pro jednotlivé produkty s kompletním přehledem podílu provozních služeb a prostředků.

Zajistí procesy nutné
k získání potřebných informací.

Calcu PRODUCTS zajistí přesné návrhy cen produktů a zvýší váš růstový potenciál.

Řekněte mi jak

Jaké jsou výhody
naší služby?

Služba Calcu PRODUCTS vám dodá přesné údaje o využití konkrétních zdrojů a služeb v v průběhu vývoje a výroby vašich produktů. V pravidelných intervalech zohledňuje změny, které v čase mění nákladové ceny produktů. Budete znát nejen jednotkové náklady na produkty, ale také všechny náklady vzniklé z využití jednotlivých provozních služeb a prostředků při vývoji a výrobě produktů. Díky tomu získáte data nutná k informovanému rozhodování o rozpočtu a ceně jednotlivých produktů.

Kontakt

Tel.: +420 603 432 552

E-mail: info@calcu.cz

Pole se znakem * jsou povinná