Náklady pod kontrolou

Plaťte jen ty náklady, které vaší firmě umožní růst.

Jak toho dosáhnout?

Co je Calcu SERVICES?

Calcu SERVICES je komplexní služba, která navazuje na firemní evidenci nákladů, majetku a zaměstnanců, analyzuje vztahy mezi náklady a spotřebou a umožňuje tak detailně definovat, kalkulovat a srovnávat interní a externí služby, které firma a firemní zaměstnanci využívají. Calcu SERVICES tyto konzumované služby přesně definuje z pohledu jejich struktury, obsahu a hlavně z pohledu jejich čerpání. Calcu SERVICES následně kalkuluje jednotkové náklady služeb a poskytuje tak manažerům, správcům služeb i uživatelům detailní přehled o ceně služeb, jejich potřebě a úrovni využití.

Zjistit více

S CALCUITEM PLATÍTE JEN ZA SLUŽBY S NEJLEPŠÍM POMĚREM CENA/VÝKON, KTERÉ VAŠÍ FIRMĚ UMOŽNÍ RŮST

Zvyšte produktivitu

S podporou Calcu SERVICES vyberte nejlepší a nejpřínosnější služby s optimální SLA za nejlepší cenu a zvyšte produktivitu svých zaměstnanců.

Snižte náklady

Mějte dokonalý přehled o využití a ceně všech interních služeb, které vám vstupují do nákladů. Vyberte si a provozujte pouze ty služby, které jsou pro firmu přínosem. Plaťte pouze tu úroveň SLA, kterou potřebujete.

Uspořte čas

Využijte svá data - informace o majetku a zaměstnancích - a znalosti svých firemních procesů, předejte je službě Calcu SERVICES a získejte důležité informace bez vynaložení vlastního drahoceného času nebo času svých zaměstnanců.

Řekněte nám jak fungujete, Calcu SERVICES vám odpoví, za jaké služby má smysl platit.

Zeptejte se nás

K čemu Calcu SERVICES slouží?

Firemní náklady se běžně evidují po položkách, u kterých známe jejich celkovou pořizovací cenu bez ohledu na jejich další využití ve firmě - jde zejména o výrobní technologie a zařízení, informační technologie, mzdy zaměstnanců, vybavení kancelářských prostor a budov, autopark, energie, externí služby atd. Jde o zdroje, které se hradí proto, aby zajistily provoz konkrétních služeb / procesů, potřebných pro fungování firmy. Je důležité vědět, do jaké míry je pro jednotlivé uživatele nezbytné tyto služby čerpat, jakou cenu pro ně mají a zda jsou ochotni ji hradit.

Odpoví vám na otázku,
zda mají vaše náklady smysl

Calcu SERVICES zajišťuje všechny procesy potřebné k propojení zdánlivě nesouvisejících zdrojů do kompletních služeb a také přesné kalkulace výsledné ceny za jednotlivé služby až na úroveň jednotlivých uživatelů.

Zajistí procesy nutné
k získání potřebných informací.

Calcu SERVICES výrazně zvýší vaši produktivitu a ušetří náklady a čas.”

Jaké jsou výhody
naší služby?

Služba Calcu SERVICES vám dodá přesné údaje o využití jednotlivých zdrojů v rámci konzumovaných služeb. V pravidelných intervalech hlídá změny v nákladech a ve využití výsledných služeb. Budete znát nejen celkové i dílčí náklady na veškeré služby, ale také úroveň využití jednotlivých zdrojů, podíl odběratelů na spotřebě, odhalíte neefektivně využívané prostředky, zbytné služby a získáte další data nutná k informovanému rozhodování a k podložené argumentaci s managementem.

Kontakt

Tel.: +420 603 432 552

E-mail: info@calcu.cz

Pole se znakem * jsou povinná

F